O firmie

Dlaczego warto z nami pracować
 • Działamyponad 15 lat
 • Doświadczona kadra detektywistyczna
 • Technicy operacyjni z wieloletnim stażem w policji
 • Pełnadyskrecja
 • Ponad 1000zamkniętych spraw
 • Ponad 600 przeprowadzonych szkoleń
 • dla klientów indywidualnych

  Ochrona osobista

  W ramach zabezpieczenia zleceniodawcy zapewniamy ochronę: w miejscu zamieszkania, miejscu pracy, a także innych wskazanych lokalizacjach. Oferujemy ochronę stałą, doraźną i na wezwanie jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę. Przyjmujemy także zlecenia czasowe.

  Ochrona mienia

  Najważniejszym parametrem na który zwracamy uwagę w realizacji usługi jest dostarczenie Klientom ochrony najwyższej jakości która zapewni im poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy prowadzą działania prewencyjne które mają na celu zapobieganie dewastacjom mienia, kradzieżom, włamaniom oraz zniszczeniom. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki ograniczające ryzyko powstawania przestępstw przeciwko mieniu oraz ryzyko powstawania szkód.

  Usługi detektywistyczne

  Otrzymują Państwo pełne wsparcie naszych specjalistów w realizowanych przez nas zadaniach takich jak:

  • pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych,
  • pomoc w poszukiwaniu osób ukrywających się,
  • poszukiwanie ukrytego majątku,
  • gromadzenie dowodów do spraw alimentacyjnych,
  • gromadzenie materiału dowodowego na rzecz toczącej się
  • sprawy rozwodowej (np. wykrywanie zdrady),
  • weryfikacja wiarygodności osób, firm oraz informacji,
  • gromadzenie informacji w sprawach karnych,
  • gromadzenie informacji w sprawach karno-skarbowych.

  Ustalenia genealogi

  Nasi detektywi prowadząc poszukiwania genealogiczne pozyskują informacje z takich źródeł jak urzędy, kartoteki, archiwa. Ich działania uzupełniają ustalenia wśród rodziny, krewnych, znajomych.

  Do głównych zadań należą:

  • badanie pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo) i genealogiczne,
  • badania genealogiczne rodziny.
 • dla klientów biznesowych

  Ochrona osobista

  Przyjmujemy zlecenia na ochronę podczas: spotkań biznesowych, konferencji, tras, wystąpień publicznych, prezentacji.
  Przygotowujemy szczegółowe analizy prawdopodobnych zagrożeń, schematy działań ochronnych i procedury działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Przed wydarzeniami dokonujemy dokładnego sprawdzenia miejsca pobytu, tras przejazdu i tras ewakuacyjnych, także pod kątem podsłuchowym i pirotechnicznym.

  Ochrona mienia

  Ochrona mienia polega na stacjonarnej obecności wykwalifikowanych, odznaczających się wysokim poziomem kultury osobistej pracowników ochrony na strzeżonym terenie. Zadanie które przed nimi stoi to zapobieganie naruszeniom porządku, kradzieży, włamania, dewastacji mienia lub wyrządzenia innego rodzaju szkód.

  Zakres standardowych działań to m.in.:

  • nadzorowanie zapisu kamer monitoringu zainstalowanych na terenie obiektu;
  • identyfikowanie osób wchodzących na strzeżony teren oraz opuszczających go;
  • dozorowanie całego terenu oraz obchód budynku (często zmienianą trasą);
  • interweniowanie w przypadku próby popełnienia przestępstwa: włamania, kradzieży,
  • dewastacji mienia, rozboju oraz wezwanie odpowiednich służb na miejsce zdarzenia;
  • zdawanie raportu z czasu dyżuru.

  Wywiad gospodarczy

  Wywiad gospodarczy pozwala weryfikować sytuację gospodarczą partnera. Detektywi uzyskują niezbędne dane i weryfikują informacje dotyczące sytuacji finansowej i prawnej potencjalnych oraz istniejących partnerów biznesowych. Sprawdzamy wiarygodność osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i firm. Nasi eksperci analizują strukturę organizacyjną, sytuację prawną i stabilizację majątkową. Badamy także wypłacalność kontrahentów i pomaga stworzyć plan odzyskiwania należności płatniczych od dłużników.

  Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

  To zespół działań których celem jest: wkluczyć zagrożenia lub naruszenia interesów Twojej firmy, ochronić przedsiębiorstwo przed kosztami finansowymi wywołanymi nieuczciwą konkurencją. W ramach realizowanej usługi zajmujemy się min. ustaleniami czy działania konkurencji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażają Twoim interesom. Wykrywamy firmy lub osoby, które są odpowiedzialne za naruszenie powyższych zasad, a także docieramy do informacji i dowodów, które pozwolą na dochodzenie swoich praw.

  Ochrona przed działaniem na szkodę firmy

  Działania w ramach tej usługi stanowią rozszerzenie działań w ramach ochrony przed nieuczciwą konkurencją. W ramach prowadzonych czynności weryfikujemy wiarygodność potencjalnych i faktycznych kontrahentów. By zapobiegać ujawnianiu tajemnic handlowych przedsiębiorstw tworzymy procedury ale też zabezpieczamy środkami technicznymi. Gro działań koncentruje się na ochronie znaków towarowych i wartości intelektualnych. Uzupełnienie podejmowanych czynności stanowią projekty z zakresu wywiadu gospodarczego.

  Ochrona w zatrudnieniu

  Ze względu na zmieniającą się sytuacje na rynku pracy, to usługa która zyskuje na popularności. Wykwalifikowany pracownik stanowi co raz większy koszt dla firmy nie tylko na poziomie zatrudnienia ale także samej rekrutacji , dlatego tak ważnie staje się by inwestować czas i środki we właściwych ludzi. Dlatego dla naszych partnerów prowadzimy działania których celem jest sprawdzania kandydatów na pracowników ale też osoby już zatrudnione na stanowisku pracy. Nasze działania zazwyczaj prowadzone są podczas całego okresu wykonywania pracy służą temu okresowe „Audyt Lojalności”.

  Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

  Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia pozwalające na zgłębienie technik w zakresie profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem w firmie, zabezpieczanie systemów komputerowych i sieci, zabezpieczanie obiektów i środków trwałych,tworzenie polityk oraz strategii bezpieczeństwa, aktualne trendy w bezpieczeństwie, w jaki sposób zarządzać ryzykiem oraz prawidłowo reagować.

  więcej

Jak działamy

5 kroków do skutecznej lorem ipsum dolar
Krok
 • Spotkanie

 • Analiza i wnioski

 • Przedstawienie kosztorysu i planu działań

 • Działania operacyjne

 • Przedstawienie raportu / sprawozdania

Referencje

Czyli nasi klienci o nas
 • Biuro Szuba profesjonalnie wykonuje swoje obowiązki w zakresie
  ochrony osób i mienia a na uwagę zasługuje podnoszenie jakości
  świadczonych usług.

  Paweł Korbanek/Prezes Zarządu Korbanek Sp. z o.o.
 • Biuro Szuba wielokrotnie ujawniało i zapobiegało niekorzystnym
  zjawiskom w zakresie ochrony obiektów oraz próbom zagarnięcia mienia i
  niewłaściwemu jego wykorzystaniu.

  Paweł Chudziński/Prezes Zarządu Aquanet S.A
 • Usługi świadczone przez biuro Szuba wykonane były w sposób
  profesjonalny, a pracownicy Firmy Szuba wykazali się wysokim poziomem
  wiedzy fachowej.

  Wojciech Tulibacki/Prezes MPK Poznań
 • Biuro Szuba profesjonalnie wypełniało swoje obowiązki w zakresie
  ochrony osób i mienia. Pracownicy Firmy „Szuba” cechują się dużą kulturą
  osobistą i wysokim poziomem profesonalizmu.

  Dagmara Nickel/Prezes Nickel Development Sp. z o.o.
 • Firma Szuba profesjonalnie wykonuje swoje zadania, a na uwagę
  zasługuje podnoszenie jakości świadczonych usług.

  Piotr Rybarczyk/Członek Zarządu PiB "INFRA" Gorzów Wielkopolski